De naam Hof Uitvaart & Zorg is bewust gekozen. De keuze om Uitvaart van Zorg te scheiden is gemaakt, omdat ik me bewust ben van het feit dat een uitvaart organiseren pas kan als er zorg is voor hen die letterlijk afstand moeten doen van een overledene. Intensieve zorg voor hen die achterblijven, is voor mij een voorwaarde om tot een goed afscheid en een uitvaart in de juiste sfeer te komen. En die zorg begint wat mij betreft al op het moment dat bekend is dat iemand zal gaan overlijden, voor hen die dat willen ben ik er vanaf dat moment. Het is een onvoorstelbaar moeilijke, verdrietige en bijna onmogelijke periode in alle levens rondom degene die gaat overlijden en ik kan en wil daar graag een stuk begeleiding in bieden.