Kinderafscheid/Kinderuitvaart

Elk afscheid is pijnlijk, maar dat van een kind is vaak uitzonderlijk moeilijk. Niet alleen voor het gezin en de familie. Ook leeftijdsgenoten zoals vrienden, klasgenootjes en voetbalkameraden hebben een verlies te verwerken. Bij een kinderafscheid geef ik daarom, naast alle ‘volwassenen-praat’, ook ruimte aan de verhalen van de kinderen waar je zoon of dochter mee omging. De uitvaart van je kind brengt dan alle facetten van zijn leven bij elkaar en biedt daardoor veel steun aan ouders, grootouders, broertjes en zusjes.

https://www.kneedbaresteen.nl/
https://www.grafkisten.com/vlindersluiting/