-Persbericht-

‘Rouwdoula’ nu ook in Twente!

Sinds kort kent Nederland het begrip ‘rouwdoula’: zoals een doula – ‘Grieks voor dienende vrouw’ – zorg biedt bij alles rondom de zwangerschap, biedt de rouwdoula zorg bij afscheid nemen van het leven. Zorg die verder gaat dan de organisatie van de uitvaart. Karen Hof uit Boekelo heeft, van meet af aan, op deze manier gewerkt in haar onderneming Hof Uitvaart & Zorg. Dat betekent dat mensen, in een van de moeilijkste fasen van hun leven, ook in Twente een beroep kunnen doen op een rouwdoula.

In Amerika is het begrip al meer ingeburgerd, als death doula of death midwife. Recent heeft de introductie van de ‘rouwdoula’ in Nederland veel aandacht gekregen, dankzij het boek met die titel van Patty Duijn, uitvaartondernemer in het westen van het land. Het gaat om een intensieve vorm van begeleiding om goed afscheid te kunnen nemen, van het leven en van elkaar. Karen Hof, in 2015 gestart met haar onderneming, wist uit eigen ervaring dat deze begeleiding vaak ontbreekt.

Na een heftige periode vól met chemo’s en/of andere zwaar belastende curatieve behandelingen volgt niet zelden de boodschap “we kunnen niets meer voor u doen”, maar wat dan? Wie gaat je nu verder helpen? Als er op dát moment iemand degene die gaat overlijden én diens naasten, de ‘voortbestaanden’ zoals Hof ze consequent noemt, verder begeleidt verloopt de periode voor én na het overlijden heel anders. ‘Goed afscheid nemen’ wordt mogelijk gemaakt waardoor de kwaliteit van leven voor de voortbestaanden na het verlies beduidend beter is, aldus Hof. Of die ondersteuner nu zorgcoach heet of rouwdoula.

Rouw minder rauw

Als rouwdoula kan Hof ontzorgen en speelt in op de verschillende manieren waarop mensen afscheid willen en kunnen nemen van hun geliefde. In die laatste fase kan zij hen helpen hun persoonlijke bibliotheek te vullen met mooie momenten en herinneringen. Hierdoor wordt de rouw vaak minder ‘rauw’, er is immers veel zorg en aandacht, alles is gezegd en gedeeld. Tot slot, als logisch vervolg van de voorliggende periode, ontstaat een mooie ‘eigen’ invulling van het afscheid. Voor de uitvaart kiest de familie doorgaans dan niet voor de aula van het crematorium maar voor de thuisomgeving of een mooie andere locatie waardoor tijdsdruk en vastomlijnde protocollen niet meer noodzakelijk zijn. Hoewel de begeleiding bij een plotseling overlijden anders verloopt, is er ook in die situatie veel behoefte aan iemand die meer doet dan de procesmatige kant van het afscheid.

Leven omarmen

Karen Hof werkt sterk vanuit de visie dat je het leven moet vieren en omarmen. Dat kan de dood, hoe verdrietig ook, beter een plaats geven. Daar kunnen de meeste mensen wel hulp bij gebruiken; te vaak weten ze niet wat er mogelijk is. Hof herkent dus veel in het boek van Patty Duijn. De rouwdoula wordt ook wel gezien als een ‘omgekeerde doula’: beiden zijn ze ondersteuners bij grote life events.

Via deze weblink is een interview te zien met Karen Hof, over haar drijfveren, visie en werkwijze.

Meer achtergrond ‘Rouwdoula’ in het radioprogramma ‘Hoogtij’ van RTV Oost
(Uitzending start direct na het journaal op ca. 3 minuten na het starten van deze radio-uitzending)

Link: RTV Oost – Hoogtij