De-Zwanenhof-Zenderen-uitvaartlocatie

De Zwanenhof: Want al onze namen zijn geschreven in de palm van zijn hand”

Op een van de mooiste plekjes in Twente in een inspirerende omgeving mag ik in deze week een uitvaart verzorgen bij de Zwanenhof in Zenderen.

De prachtige kapel in de Zwanenhof is van een on-Nederlandse schoonheid en sfeer en biedt de mogelijkheid om met maximaal 130 genodigden een bijzondere dienst bij te wonen.

De Zwanenhof hanteert als centraal thema ‘Vier het leven’ en dat weerspiegelt zich in de drie takken van de levensboom die geplaatst zijn rond het Kruis in de abcis van de Kapel. Aan de groene tak is uitgebeeld het thema ‘Relaties’ : jong-oud, man-vrouw en man-man met het bijbelse verhaal rondom Zacheus. Aan de rode tak zijn uitgebeeld de symbolen van de natuur: een vis, een konijn, een vlinder en een vogel. Dit weerspiegelt de zorg die we als mens moeten besteden aan onze Aarde. Aan de gele tak achter het kruis hangt een zonnegezicht met het lief en leed van onze wereld. En juist dat laatste thema is iets dat mensen bindt als het gaat om afscheid nemen van dierbaren. Uiteindelijk ook een ‘viering’ van een bijzonder, maar ook zo moeilijk moment in dit Aardse leven.

De drie takken aan de levensboom worden aan de voet van het Kruis bijeengehouden door een stalen constructie waarop de handpalmen van God zijn gesymboliseerd. Bij een bijzondere gelegenheid als een uitvaart wordt de naam van de overledene – gelovig of niet – geschreven in die handen. Want al onze namen zijn geschreven in de palm van Gods hand.

En afgezien van het wel of niet gelovig zijn, de beschreven symboliek achter dit verhaal is een symboliek die raakt. Want willen we niet allemaal onze overleden dierbaren die eeuwigheidswaarde meegeven, een plek in ons hart en in onze herinnering waar iemand nooit meer uitgaat. Hoe mooi is die gedachte en dat gevoel niet neergelegd in de handpalmen van onze eigen ziel.

Met dank aan De Zwanenhof Zenderen