kosten

Een uitvaart kost geld

Inderdaad, een uitvaart kost geld. De hoogte van dit bedrag is voor een heel groot deel afhankelijk van de keuzes die u zelf maakt. Een groot deel kan ook gedekt worden door een uitvaartverzekering die u wellicht heeft afgesloten. U krijgt van mij binnen 48 uur een compleet overzicht van alle kosten voor het afscheid met daarbij de waarde van uw uitvaartpolis indien aanwezig.

Met een kist, de verzorging, het drukwerk, het vervoer, de crematie- of grafkosten en mijn dienstverlening als uitvaartbegeleider kost een uitvaart al snel tussen de € 4.500,- en € 7.500,-.

Ik zal u bij alle keuzes die u maakt natuurlijk attenderen op de financiële consequenties.

Tarief uitvaartbegeleiding Hof Uitvaart&Zorg

Na het bespreken van uw wensen voor de komende uitvaart ontvangt u van mij een begroting. Dit is een verzamelnota. Het bevat mijn begeleidingstarief, vermeerderd met alle kosten van de benodigde diensten van derden, huur van locaties en de voor u ingekochte producten zoals bijvoorbeeld het rouwdrukwerk en de kist.

De hoogte van de begroting én mijn tarief is direct gekoppeld aan de keuzes die u maakt. U bepaalt zelf voor een deel de hoogte van mijn begeleidingstarief omdat wanneer u veel werk zelf wilt of kunt doen ik de hoogte van mijn tarief zal aanpassen.
Ik zie het als mijn taak om te denken vanuit uw budget en u dus bij alle keuzes die u maakt direct de financiële consequenties te benoemen, zodat ik zeker weet dat de factuur achteraf geen verrassing voor u zal zijn.

Mocht u een uitgebreide tarievenlijst willen ontvangen, neem dan contact met mij op.