De naam Hof Uitvaart & Zorg is bewust gekozen. De keuze om Uitvaart van Zorg te scheiden is gemaakt, omdat ik me bewust ben van het feit dat een uitvaart organiseren pas kan als er zorg is voor hen die letterlijk afstand moeten doen van een overledene. Intensieve zorg voor hen die achterblijven, is voor mij een voorwaarde om tot een goed afscheid en een uitvaart in de juiste sfeer te komen. En die zorg begint wat mij betreft al op het moment dat bekend is dat iemand zal gaan overlijden, voor hen die dat willen ben ik er vanaf dat moment. Het is een onvoorstelbaar moeilijke, verdrietige en bijna onmogelijke periode in alle levens rondom degene die gaat overlijden en ik kan en wil daar graag een stuk begeleiding in bieden.

hofipad-144

Het eikenblad in mijn logo staat voor het onvergankelijke en bijna onsterfelijke wat het eikenblad zo karakteriseert. Net zoals de liefde voor een overleden dierbare nooit zal verdwijnen.

De uitvaartwereld is volop in beweging. De tijd dat mensen na een overlijden alles overlieten aan de uitvaartverzorger is gelukkig voorbij. Familieleden zijn actief betrokken, mondiger en er steeds meer van doordrongen dat een persoonlijk afscheid een waardevolle herinnering creëert. Ik ben hier blij mee en het verwoordt precies mijn manier van werken. Ik werk daarom steeds vaker ‘op maat’. Zorg wanneer het moet en ondersteunen wanneer u zelf zorgt!

Ik hou van mensen die actief betrokken zijn, een eigen mening hebben, open staan voor alternatieven en inspiratie.

Ik werk vraaggericht en inspireer natuurlijk graag.  Daar komt bij dat ik financieel transparant en zonder verrassingen werk. Dat voelt voor mij goed en is voor u voordeliger. Ik werk in Twente en omstreken en op verzoek ook buiten deze regio.