Dit is de dag om samen de uitvaart te plannen. Ik kom bij u en ga stap voor stap alle te regelen zaken met u door. Ik geef u daarbij tal van praktische tips en goede raad. Het is prettig om een aantal familieleden en/of vrienden te betrekken bij dit gesprek. Dit omdat u door emoties wellicht minder geconcentreerd bent en daardoor de dingen u sneller ontgaan.

Het gesprek kan behoorlijk intensief zijn. Houd er rekening mee dat u gemiddeld 2,5 uur in gesprek zult zijn. Voornamelijk druk met het maken van keuzes. Ik ga u daarbij helpen. Er zijn allerlei keuzes te maken die definitief zijn. Om die reden wil en zal ik hier alle tijd voor nemen.

Tijdens dit gesprek zal ik u tevens informeren wat de financiële consequenties zijn van uw keuzes. Het is belangrijk kritisch te blijven en ook hierbij zal ik rekening houden met het feit dat vermoeidheid en verdriet u wellicht minder helder maken. Ik zal direct nadat alle keuzes gemaakt zijn een begroting voor u opstellen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wat kunt u doen:

  • Bepaal met elkaar het beschikbare budget voor de uitvaart;
  • Verzamel alle adressen voor het versturen van de rouwkaarten;
  • Zoek een mooie kleurenfoto voor op kaart/kist.

Afhankelijk van de tijd tussen het overlijden en de dag van de plechtigheid gaan we de rouwkaarten versturen en de dag bepalen waarop er een rouwadvertentie in de krant geplaatst gaat worden. Op dit moment zijn alle keuzes gemaakt waardoor we alle informatie hebben die op de kaart en in de advertentie moet staan. Als de kaart verstuurd is, is de druk van de ketel en ontstaat er vaak wat rust.

Wat kunt u doen:

  • Schrijven van de rouwenveloppen;
  • Bestellen van de bloemen (indien u op dag 2 besloten heeft deze zelf te regelen).

Nu gaan we verder met het vinden van een goede invulling voor de afscheidsplechtigheid. Wie doet wat en op welk moment? We inventariseren ieders wensen en maken gezamenlijk een draaiboek zodat iedereen helder krijgt hoe de dag eruit gaan zien. Ik zal zorgen dat iedereen die een rol heeft een eigen draaiboek ontvangt zodat hij/zij zich goed kan voorbereiden. Op de dag van de plechtigheid ben ik degene die iedereen op het juiste moment attendeert op zijn/haar rol zodat iedereen afscheid kan nemen zonder zenuwachtig te zijn of alles wel loopt zoals het moet lopen.

Afscheid nemen kún je maar één keer doen en dus zal ik er alles aan doen om het precies zo te laten verlopen als we dat in alle voorgaande dagen hebben besproken.

Wat kunt u doen:

  • Inventariseren of er sprekers zijn en zo ja wie (denk ook aan vrienden en collega’s);
  • Inventariseren of (klein)kinderen iets willen doen en zo ja wie er wat wil doen;
  • Inventariseren of er andere speciale momenten moeten zijn tijdens de plechtigheid bijv. het aansteken van kaarsen door (klein)kinderen of het leggen van speciale tastbare herinneringen op een daarvoor in te richten herinneringstafel of het afspelen van fotomateriaal of speciale muziek.

De dag van de uitvaart is aangebroken en het is van belang dat u zich niet meer met praktische zaken bezig hoeft te houden. Daar ben ik immers voor.
U wordt per moment door mij op de hoogte gehouden wat er gaat gebeuren en waar u naartoe moet. Natuurlijk hebt u een draaiboek ter ondersteuning van mij ontvangen.
Het is het moment van het laatste afscheid waarbij het belangrijk is dat u zich alleen daarmee bezig kunt houden.

Werkwijze

Mijn manier van werken valt op door de aandacht die ik heb voor álle directe naasten rondom de overledene. Een afscheid wordt immers niet bepaald door wat gebruikelijk is.
Iedereen die afscheid neemt heeft daarbij zijn of haar eigen wensen. Ik wil ze allemaal graag horen en verwerken in het komende afscheid zodat iedereen zich gehoord en gezien voelt tijdens de plechtigheid. Klinkt cliché maar afscheid nemen kún en doe je maar één keer......
Om dit te bereiken bespreek ik rustig een uitgebreide ‘menukaart’ van mogelijkheden, en help u een bewuste keuze te maken.

In het blok hiernaast leest u hoe de dagen er direct na een overlijden globaal uitzien en welke zaken er zoal geregeld moeten worden.