Een kinderuitvaart is anders

Een kinderuitvaart gaat gepaard met veel emoties. Een kind heeft veel leefomgevingen en dus zijn er vaak veel kinderen bij aanwezig. Het begeleiden van zo’n uitvaart vraagt extra aandacht en begeleiding. Ik betrek dus graag de directe omgeving van het gezin bij de uitvaart. Ook zij zijn aangeslagen door het enorme verdriet en verdienen extra aandacht. Bijvoorbeeld opa’s en oma’s hebben vaak een dubbel verdriet: het verlies van een kleinkind én de zorg om hun eigen kind dat zoveel verdriet heeft.

Niet alleen de familie, maar ook de school of peuterspeelzaal, de voetbalvereniging of de buitenschoolse opvang heeft een verlies te verwerken. Het gezamenlijk vormgeven van de uitvaart kan een band scheppen waardoor ouders, grootouders en broertjes en zusjes zich gesteund en gehoord kunnen voelen.

Als ik het gevoel krijg dat er ‘meer’ ondersteuning nodig is zal ik voorstellen om een gesprek aan te gaan met Anita Brouwers, therapeut onder andere gespecialiseerd in verlies en rouw bij kinderen. Zij kan als geen ander aanvoelen wat nodig is vóór maar ook vooral ná het afscheid van een kind of puber.