Voor wie is een draaiboek?

Voor iedereen die wil weten hoe het nou eigenlijk zit. U bent verzekerd maar weet niet voor welke waarde, of hoe dat nou zit met die dragers die in het naturapakket genoemd staan.... Of u bent niet verzekerd en hebt geen idee wat het kost, u hoort op verjaardagen hoe duur de koffie&cake is maar hebt werkelijk geen flauw benul....

Ik ga graag met u in gesprek om in grote lijnen een draaiboek te maken op basis van de wensen die u heeft en de keuzes die u zelf maakt. Daarnaast kan ik de waarde van eventuele polissen voor u opvragen zodat uw wensen en ideeën zijn vastgelegd én u een beeld heeft van de kosten die hiermee gepaard gaan.

> Maak nu een afspraak

Waarom nu al een draaiboek?

Uit ervaring kan ik zeggen dat er een groot verschil is in het bespreken van een uitvaart ruim voor of direct ná een overlijden. Direct na het overlijden is ons brein anders, zeker als het een onverwacht overlijden betreft. Maar zelfs bij een verwacht overlijden merk ik dat emoties, vermoeidheid en het 'uit je normale doen zijn' maken dat het lastig is om de vele keuzes die je nou eenmaal moet maken goed te overwegen.

Dus ja, iedereen zou een globaal draaiboek moeten hebben om dat voor korte of langere tijd op de plank te leggen in de wetenschap dat het geregeld is. Dan rust iedereen zacht.

> Maak nu een afspraak