begraven of cremeren

Cremeren

Cremeren brengt, in vergelijking met begraven, na afloop minder verplichtingen, zoals het onderhoud van een graf, met zich mee. Dat is vaak een reden om voor cremeren te kiezen, nabestaanden hebben dan natuurlijk geen omkijken naar een graf.

Cremeren betekent niet per definitie dat u de crematieplechtigheid in de aula moet laten plaatsvinden. Het is een keuze die u kunt maken.

Ik kan ook een afscheidsplechtigheid op een bijzondere en betaalbare locatie organiseren zoals bijvoorbeeld Hof te Boekelo (Boekelo), Landhuis De Weele (Boekelo), De Oude Usseler School (Usselo), het Johanneskerkje (Twekkelo) of Erve Hondenborg (Borne).

Dergelijke locaties kennen minder tijdsdruk en geven een informele sfeer waardoor een afscheid volledig in de ‘kleur’ van de overledene georganiseerd kan worden met veel eigen en persoonlijke inbreng als u hiervoor wilt kiezen.

Het komt steeds meer voor dat ik een afscheid ‘elders’ organiseer en pas nadat iedereen afscheid heeft genomen de overledene in bijzijn van directe betrokkenen naar het crematorium begeleid.

Het afscheid nemen kan ik niet voorkomen, door het op een passende en soms dus ‘andere’ manier te organiseren kan ik wél de beleving rondom dit afscheid veranderen en dat is waarom ik voor deze manier van werken gekozen heb.

Begraven (reguliere begraafplaats)

Er zijn twee soorten begraafplaatsen: algemene en bijzondere.
Een algemene begraafplaats is eigendom van de gemeente. Een bijzondere begraafplaats is eigendom van een stichting, een bedrijf, een familie of een kerkgenootschap zoals bijvoorbeeld Begraafplaats Usselo. Een kerkhof is een begraafplaats die rondom of in de buurt van een kerk is gelokaliseerd en van oudsher eigenlijk bedoeld is voor leden van de kerkgemeenschap. Dit gebruik zie je vandaag de dag steeds minder terug, alhoewel een begraafplaats in de volksmond nog vaak een kerkhof genoemd wordt.

Er zijn verschillende soorten graven in Nederland: een eigen graf, een algemeen graf en een familiegraf. Ook kunt u kiezen om in de natuur begraven te worden, bijvoorbeeld in Doetinchem of Arnhem en binnenkort ook in Twekkelo. Natuurbegraven kan prachtig zijn voor mensen die niet ‘op de rij willen liggen’ geen nabestaanden willen belasten met het onderhoud van het graf, maar wel een ‘plekje’ willen hebben waarvan ze weten dat daar het lichaam teruggegeven is aan de natuur. Ook het afscheid op zich kan in de natuur plaatsvinden, ik vertel en natuurlijk graag meer over. Tot op heden zijn Doetinchem en Arnhem de locaties die vanuit Enschede goed te berijden zijn.

De grafkeuze heeft gevolgen voor de kosten, voor de duur van het recht op het graf en voor de zerk bij het monument. Iedere gemeente hanteert andere prijzen voor grafrechten. Kiest u voor een graf op een begraafplaats, dan vraag ik een prijsopgave bij de desbetreffende begraafplaats voor u aan. Wilt u meer weten over begraven in Enschede? Neem dan eens een kijkje op deze site.